Svaz venkovské turistiky

Poslání Svazu

Svaz venkovské turistiky je dobrovolné, nepolitické profesní sdružení podnikatelů ve venkovském cestovním ruchu a dalších příznivců. Svaz byl založen v roce 1997 a je součástí (složkou) Hospodářské komory České republiky a členem mezinárodní organizace svazů venkovské turistiky Eurogites. Svou činností chce přispět k ekonomickému, kulturnímu a společenskému oživení venkova, obnově jeho tradic, údržbě krajiny i ke stabilizaci jeho osídlení.

Svaz
- prosazuje a hájí zájmy svých členů, venkovských podnikatelů
- zajišťuje zavádění do praxe a kontrolu kvalitativních standardů ubytovacích kapacit na venkově
- pomáhá při rozvoji odborných schopností poskytovatelů služeb ve venkovském cestovním ruchu
- ve spolupráci s partnery, zejména krajskými úřady, agenturou CzechTourism a ECEAT CZ pomáhá při propagaci ubytovacích zařízení svých členů.

Organizační struktura Svazu

Nejvyšším orgánem je Konference svazu, operativním orgánem je představenstvo, které řídí předseda, popř. místopředseda. Dohled nad nimi provádí kontrolní skupina, výkonným článkem je tajemník. V současné době pracují ve jmenovaných orgánech:

Předseda:

Ing. Ladislav Ptáček, tel.: 604 500 604, e-mail: ladaptacek@email.cz

Místopředsedové:

Ing. Petr Novák, tel.: 777 317 111,

Tomáš Kocman, tel. 602 219 601, e-mail: stc(a)svazvt.cz

Představenstvo:

kromě předsedy a místopředsedů jsou dále členy představenstva Ing. Jitka Mattyašovská, Ing. Dana Posádová, Vítězslav Vítkovič a Ing. Petr Galatík

Kontrolní skupina:

Anna Marková, Jana Šašmová

Staňte se členem Svazu

Stačí vyplnit písemnou přihlášku a zaslat ji na adresu sekretariátu poštou nebo elektronickou přihlášku - ta nám dojde sama. Jejím podpisem či odesláním souhlasíte se zněním stanov. Po zaplacení zápisného a prvního ročního členského příspěvku se stáváte naším plnoprávným členem.

Sídlo Svazu venkovské turistiky v Telči (dům vlevo)

 

místopředseda Tomáš Kocman

Dana Posádová

Jitka Mattyašovská


Svaz venkovské turistiky, Nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč, Sekretariát: Grymov 26,751 21 Prosenice, E-mail:svazvt@seznam.cz 

NAVRCHOLU.cz