Svaz venkovské turistiky a agroturistiky je dobrovolné, nepolitické profesní sdružení s celostátní působností.


Od roku 1997 hájíme zájmy podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice a aktivně podporujeme jejich činnost.


Aktivně se podílíme se na rozvoji venkovské turistiky a agroturistiky na národní úrovni.


Spolupracujeme s destinačními managementy, MAS, profesními organizacemi, státní správou a mnoha dalšími partnery.


Usilujeme o systematické a efektivní vzdělávání poskytovatelů služeb ve venkovské turistice a agroturistice.


V rámci standardů ubytování v soukromí a certifikovaných služeb venkovské turistiky a agroturistiky (značky Dovolená na statku, Dovolená na venkově a Zážitky na venkově) garantujeme kvalitu poskytovaných služeb.


Jsme aktivními členy Fóra cestovního ruchu.


Svou činností přispíváme k ekonomickému, kulturnímu a společenskému oživení venkova, obnově tradic, údržbě krajiny i ke stabilizaci jeho osídlení.Naše nejdůležitější projekty:

  • Národní festival venkovské turistiky a agroturistiky ŽIVO
  • Kategorizace zařízení venkovské turistiky a agroturistiky
  • Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí
  • Prázdniny na venkově
  •   Více informací najdete v sekci: